ELK NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL “CRUIJFF”

“Elk nadeel heb zijn voordeel”

In Belgie kunnen circa 10% van de perenpercelen worden beregend en in Nederland naar schatting 50%.

Vervroegde oogst van kleinere peren

De aanhoudende droogte heeft tot gevolg, dat de niet beregende percelen en drogere percelen kleinere peren produceren die sneller doorrijpen. Deze percelen moeten dit jaar vroeger dan normaal worden geplukt. Ook zullen deze peren niet lang bewaard kunnen worden omdat er een te groot risico is voor gele peren en intern bruin.
Het wordt een jaar om in de eerste helft van het afzetseizoen veel promoties te organiseren met nadruk op de smaak.

“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zoals Johan Cruijff het verwoordde.

Door de vele zonuren en hoge temperaturen zijn er buitengewoon veel suikers aangemaakt en zal de smaak uitzonderlijk goed zijn dit jaar.
Uit het verleden weten we dat in jaren met hogere brix gehaltes, de afzet makkelijker verloopt doordat de consument meer Conference peren in zijn winkelwagen legt.

Het wordt weer een goed perenjaar dit jaar!